Magyarország Szentpétervári Főkonzulátusának vonzáskörzete az Oroszországi Föderáció Észak-nyugati Szövetségi Körzete. Ez a terület összesen 11 oroszországi szubjektumot foglal magába a Kalinyingrádi Enklávétól a Komi Köztársaságig. Lakosságát tekintve az Észak-nyugati Szövetségi Körzetben közel 14 millió fő él, mely lakosság 83%-a él városokban. A legjelentősebb város Szentpétervár, amely önmagában is az ország egyik szubjektuma, ún. szövetségi szintű város. Gazdasági szempontból az ország 1,6 trillió dolláros GDP-jének mintegy 10%-át állítják elő ebben a régióban, amely gyakorlatilag az ország tengeri kapuja 8 számottevő kikötővel Szentpéterváron, Primorszkban, Viszockban, Arhangelszkben, Murmanszkban, Ust-Lugában, Kalinyingrádban és Viborgban. A régióval szomszédos országok: Finnország, Norvégia, Észtország, Lettország, Litvánia, és a Belorusz Köztársaság.

KÜLKERESKEDELMI KAPCSOLATOK MAGYARORSZÁGGAL

Kétoldalú külgazdasági kapcsolatainkat tekintve megállapítható, hogy a Magyarországról a régióba áramló export jelentős túlsúlyban van az onnan hazánkba irányuló importtal szemben. 2020-ben a kivitel mértéke 136,6 millió dollár, a behozatalé 30,98 millió dollár volt. Előbbi, az elmúlt évek tendenciájához hasonlóan, továbbra is erősen a reaktorok, kazánok és azok tartozékai (53,53 millió dollár), az elektromos gépek és berendezések (21,73 millió dollár), valamint a nem kötöttpályás (8,16 millió dollár)-, és kötöttpályás (6,61 millió dollár) közlekedési eszközök árucsoportokra épül. E négy árucsoport továbbra is a magyar export több mint felét adja (90,03 millió USD, 52,77%), ugyanakkor egyre inkább elmondható, hogy az elmúlt évek során egyre diverzifikáltabb lett az exportunk összetétele. 2020-ban öt új árucsoport jelent meg a magyar kivitelben, ezek: zöldségfélék, és egyes gyökerek és gumók (8.340 dollár), dohány és feldolgozott dohánypótló (10.510 dollár), pamut, növényi eredetű fonásanyagok és abból elkészíthető árucikkek, valamint a nikkel és abból készített áruk. A legjelentősebb növekedés a következő árucsoportokban volt megfigyelhető: reaktorok, kazánok és azok tartozékai, elektromos gépek és berendezések, vasúti mozdonyok és villamoskocsik, kötöttpályás közlekedési eszközök, olajmag és gyógynövények, kaucsuk, gumi és azokból készült termékek, feketefémből készült termékek.

A külképviselet konzuli kerületében található régiók közül továbbra is kiemelkedik Szentpétervár, amely az hazánkból érkező export (98,06 millió USD, a teljes kivitel 70,24%-a) és a Magyarországra irányuló import (6,33 millió USD, a teljes behozatal 20,43%-a) tekintetében is kiemelt szerepet játszik.

 

A hazánkból érkező exportnövekedés szempontjából a külképviselet konzuli kerületében található térségben a legkiemelkedőbb régiók: Leningrád-, Murmanszk-, és Vologda megye.

 2014-ben az Európai Unió szankciókkal sújtotta az Oroszországi Föderációt, amelyre az orosz fél válaszlépése, az európai importtermékek széleskörű embargója kedvezőtlenül hatott a kétoldalú áruforgalomra. További, az Egyesült Államok és szövetségesei által kivetett szankciók következtében az orosz fizetőeszköz, a rubel árfolyama jelentősen vesztett értékéből, amely a 2014 és 2019 közötti időszakban mintegy 30%-ot esett. Az Európai Unió által bevezetett, Oroszországot sújtó szankciókról bővebben az Európai Tanács hivatalos honlapján talál.

 

 

AZ ÉSZAK-NYUGATI SZÖVETSÉGI KÖRZET ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI HELYZETE

A régió legjelentősebb iparágai:

 • Fémkohászat (Szentpétervár, Cserepovec, Leningrád megye, Komi Köztársaság, Murmanszk, Karél Köztársaság);
 • Fafeldolgozóipar (valamennyi régió);
 • Olaj és gáz (Komi Köztársaság, Murmanszk, Arhangelszk megyék és a Nyenyec Autonóm Köztársaság);
 • Közlekedési infrastruktúra (Szentpétervár, Leningrád megye, Kalinyingrád, Arhangelszk megye);
 • Hajóépítés (Leningrád megye, Arhangelszk, Kalinyingrád és Szentpétervár)[1];
 • Élelmiszerfeldolgozás (Kalinyingrád, Szentpétervár, Pszkov és Leningrád megye);
 • Halászat és haltenyésztés (Murmanszk és Arhangelszk megye, Karél Köztársaság, Kalinyingrád);
 • Vegyipar (Leningrád, Vologda, és Murmanszk megye)
 • Építőanyag-előállítás;
 • Nehézipar (Pszkov megye);
 • IT-szektor (Szentpétervár)

KIHÍVÁSOK AZ OROSZ PIACON

Az Oroszországi Föderáció területét tekintve a világ legnagyobb országa. Területe, 17 millió km2 összesen kilenc időzónát fed le. Ennek egyik fő hátránya, hogy a közlekedési infrastruktúra gyakran elmaradott, különösen igaz ez a kiemelt gócpontként kezelt nagyvárosoktól távol eső területekre. Ugyancsak figyelembe kell venni az ország szubjektumai közötti számottevő különbségeket, mind innovációs potenciál, mind fizetőképesség szempontjából.

Az üzleti életben erősen jelen van a központi bürokrácia, amely sokszor frusztráló, hátráltató tényező a nyugati üzletemberek számára. További kockázat a szellemi tulajdon védelmében található szürkezónák, a korrupció, törvények és jogszabályok olykor eltérő véleményezése, a transzparencia hiánya. Az orosz nyelv ismerete elvárás a helyi cégek részéről, az angol nyelv ugyan fokozatosan teret nyer, de a kezdeti stádiumban jellemzően tartózkodnak annak alkalmazásától. A legszámottevőbb, stratégiailag kulcsfontosságú iparágakban állami cégek monopol piaci szereplők. Pozitívum, hogy az utóbbi időben megkönnyítették a magasan képzett, külföldi munkavállalók foglalkoztatását, ugyanakkor továbbra is igaz, hogy az oroszországi üzletkötés hosszadalmas, bürokratikus folyamat.  

PIACRA LÉPÉSI LEHETŐSÉGEK

A régióban jellemzően négy szintje van a külgazdasági együttműködésnek:

1. Eseti/rendszeres exportálás közvetlenül;

Rendkívül fontos eleme az orosz nyelv ismerete, a tájékoztató anyagok orosz nyelvre fordítása. Angol nyelvű megkeresésekre a partnerek csak a legritkább esetekben válaszolnak. Ugyancsak ki kell emelni, hogy a legtöbb terméknél tanúsítvány beszerzése szükséges (az EU-s tanúsítványok hiába vannak szigorúbb feltételekhez kötve, nem elfogadottak), amely hosszas, bürokratikus folyamat.

2. Komplett disztribúciós hálózat kiépítése;

Fontos a megbízható partner beazonosítása. Amennyiben kétségei merülnének fel egy orosz disztribútorral kapcsolatban kezelje azt megfelelő körültekintéssel, javasoljuk a külképviselet bevonását ha szükséges.

3. Saját képviselet, leányvállalat, fióktelep létrehozása;

Már tapasztaltabb exportőrök esetében javasolt, az orosz piac szerteágazó ismerete mellett. A képviselet nyitás ugyancsak hosszas, bürokratikus, sok akadállyal rendelkező folyamat, érdemes szakértőt bevonni. Fontos, hogy minden szükséges lépést megfelelően dokumentáljunk.

4. Helyben történő, önálló, vagy orosz partnerrel közös gyártás.

Megfelelő tanúsítványok, engedélyek beszerzéséhez kötött, fordítsunk kiemelt figyelmet a partnerek megbízhatóságára. Jellemzően Kft. vagy Rt. alapítását javasoljuk.

SZAKKIÁLLÍTÁSOK ÉS VÁSÁROK A RÉGIÓBAN

A külkereskedelmi kapcsolatok felvételének alapelemei a szakkiállítások, vásárok. A megfelelő rendezvényen való megjelenés hozzájárul mind az üzleti-, mind a kormányzati szférával való személyes kapcsolatépítéshez, amely elengedhetetlen a sikeres üzletkötéshez. A külképviselet készséggel közreműködik szakkiállítások, vásárok kiajánlásában magyar vállalkozások számára, illetve amennyiben saját stand állítása mellett dönt egy adott gazdasági szereplő, úgy a szervezőkkel való kapcsolatfelvételben is segítségükre leszünk.

A külképviselet által javasolt, éves rendszerességgel megrendezett szakkiállítások:

 1. JUNWEX - ékszerészet (jellemzően tárgyév februárja)
 2. Smart Farm – mezőgazdaság (jellemzően tárgyév 4. negyedéve)
 3. Peterfood – élelmiszeripar (jellemzően tárgyév 4. negyedéve)
 4. Szentpétervári Nemzetközi Innovációs Fórum – ITC (jellemzően tárgyév 4. negyedéve);
 1. Agrorus – mezőgazdaság (jellemzően tárgyév 4. negyedéve)
 2. Domestic and industrial equipment – háztartási eszközök (jellemzően tárgyév 2. negyedéve)
 3. IPhEB Russia – gyógyszerészet, orvosi eszközök (jellemzően tárgyév áprilisa)
 4. Hunting and Fishing – halászat és vadászat (jellemzően tárgyév márciusa)
 5. Smart Transport – közlekedés (jellemzően tárgyév 4. negyedéve)
 6. Design & Decor St. Petersburg – design (jellemzően tárgyév 2. negyedéve)
 7. Engineerica – energetika, mérnöki megoldások (jellemzően tárgyév 2. negyedéve)

A fentieken túl érdemes még megemlíteni az ugyancsak évente megrendezésre kerülő Parteriat KKV-találkozót, amely elsődlegesen az oroszországi kis-, és középvállalkozói réteg számára nyújt bemutatkozási lehetőséget, ám az annak margóján megrendezett B2B találkozókra való regisztráció nyitott, arra külföldi cégeket is vár az orosz fél.

A fentieken kívül a városban kerül megrendezésre minden évben a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum (SPIEF), valamint az Orosz Energiahét keretében a Szentpétervári Nemzetközi Gázfórum.

Valamennyi kiállításra a szentpétervári Expoforum kiállítókomplexumban kerül sor, azok listája az következő linken találhatóak: https://expoforum-center.ru/

AEB

Szentpétervári kirendeltséggel is rendelkezik az ún. Association of European Businesses (továbbiakban AEB), az Oroszországban befektető európai vállalatok érdekképviseleti szervezete. Ma az AEB több mint 500 partnerszervezettel rendelkezik, melyek között ma már széles európai kapcsolatokkal rendelkező orosz cégek is helyet kapnak. Bővebb információt a szervezetről annak honlapján találnak.

MIBEN SEGÍTHET A FŐKONZULÁTUS?

Magyarország Szentpétervári Főkonzulátusán állandó jelleggel külgazdasági szakdiplomata dolgozik, akinek elsődleges feladata a magyarországi kis-, és középvállalkozások exportpiacra segítése. A külképviselet elkötelezett a hazai cégek oroszországi, azon belül pedig az Észak-nyugati Szövetségi Körzetben való érdekeinek képviselete, vitás kérdéseik rendezése iránt. Számos kérdéskörben készséggel állunk rendelkezésükre, mint pl.:

 1. Oroszországi piacra lépéssel kapcsolatos kérdések (EÁGU tanúsítványok, vámmal kapcsolatos kérdések, stb.)
 2. Piackutatás magyarországi KKV-k számára. Igényfelmérés adott termékek iránti keresletre;
 3. Ahol lehetséges, részletes információ biztosítása konkrét vállalati szegmenseket érintő megkeresésekre;
 4. Kapcsolatteremtés magyarországi és az Oroszországi Föderáció Észak-nyugati Szövetségi körzetében található gazdasági szereplők között;
 5. A régióban fellelhető partnerek megbízhatóságának ellenőrzése, korábbi, nem-titkos gazdasági tevékenységük megvizsgálása amennyiben a magyar félnek kétségei merülnek fel az orosz partner megbízhatóságával kapcsolatban;
 6. A legmegfelelőbb szakkiállítás, vásár kiajánlása, kiállítói stand esetén a szervezőkkel való kapcsolatfelvétel.

Felhívjuk ugyanakkor szíves figyelmüket, hogy a külképviselet dokumentumok fordításában, tolmácsolásban, projektek előfinanszírozásában,  a konzuli kerületünkbe nem tartozó régiókkal való együttműködésben sajnos nem tud közreműködni.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Magyarország Szentpétervári Főkonzulátusa

191025 Szentpétervár, ul. Marata 15, Oroszországi Föderáció

………………………………………………………………………………….………………..

Telefon: +7 (812) 312-6458

Fax: +7 (812) 312-6432

E-mail: Mission.spt@mfa.gov.hu

…………………………………………………………………………………………………...

Honlap: https://www.szentpetervar.mfa.gov.hu/

Facebook: https://www.facebook.com/HunConsulate.SaintPetersburg/

 

 

[1] Ez a négy régió teszi ki az összoroszországi hajógyártás mintegy 40%-át